Spread the love

छहारीमा मोबाइलको मज्जा । बिर्तामोड-१० सैनिक शिवालय चोकमा लकडाउन बेला समय बिताउँदै । (२०७८ वैशाख)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *